سیاست

شجریان دلخواه ما

جفای بزرگی است به شجریان که بگوییم «خام شد. جوگیر شد. تندی کرد.» نظراتش اصلا غلط! اما این تخفیف‌ها به شجریان نمی‌چسبد.

برو قرعه‌ات رو بکش عمو

از این به بعد همه چیز قرار است قرعه‌کشی بشود. وقتی چند رجل سیاسی که می‌خواهند رییس جمهور بشوند، برای نشستن و جواب دادن و همه چیز باید قرعه‌کشی بشوند، دیگه بحثی واسه ما می‌مونه؟ نه والا!

لوبیای سحرآمیز

لوبیای سحرآمیز

با هیجان و حرارت حرف می‌زدند و حرف را از دهان هم می‌زدند. بعضی از کلمه‌هایشان را بهتر می‌شنیدم. «جاسوس، طبقه‌ی وسط، خیانت»