سوراخ سمبه

برو بیای فیلترینگ

برو بیای فیلترینگ

محمدعلی مومنی | هفته‌نامه‌ی «چلچراغ» | ۶ مهر ۹۲ | شماره‌ی ۵۳۷ | مراسم تودیع برای فیلترینگ