سرمایه

چرا روز بزرگداشت شجریان نداریم؟!

در زادروز استاد محمدرضا شجریان، این روز را با عنوان «روز ملی موسیقی ایرانی» نامگذاری کنیم.او کمتر از حافظ نیست. بلکه بنا به رشد و تطور تاریخی، با تکیه بر انباشته حافظ، مجموعی است از شجریان و حافظ، شجریان و سعدی، شجریان و مولوی، شجریان و ابتهاج و…

خشک‌زاری که جنگل شد!

خشک‌زاری که جنگل شد!

چهل سال پیش اتفاقی در پیشوا رخ داد که در تاریخ این شهر بی‌نظیر بوده. یکی از معدود اتفاق‌هایی که مردم و نهادهای دولتی دوشادوش هم فعالیت کردند و نتیجه همکاری و مشارکت‌شان شد «پارک جنگلی پیشوا»