سرمایه اجتماعی

چرا روز بزرگداشت شجریان نداریم؟!

در زادروز استاد محمدرضا شجریان، این روز را با عنوان «روز ملی موسیقی ایرانی» نامگذاری کنیم.او کمتر از حافظ نیست. بلکه بنا به رشد و تطور تاریخی، با تکیه بر انباشته حافظ، مجموعی است از شجریان و حافظ، شجریان و سعدی، شجریان و مولوی، شجریان و ابتهاج و…

پیشوا، چگونه تهران شد؟!

پیشوا، چگونه تهران شد؟!

چرا ۹۰ درصد مردم ایران مدعی‌اند که «بچه تهران»اند؟ چرا با شلوغی خیابان‌ها و پیاده‌روها، نصب چراغ‌های راهنما و هشت رقمی شدن شماره تلفن‌ها شهرستانی‌ها ذوق می‌کنند که تهرانی شده‌اند؟!