سد

بدون مجوز، بیا و جاری شو!

بکوشید در این بهار رسم‌های غلط و بی‌مزه و فضولانه مثل ازدواجاندن دخترها و پسرها را دور بریزید و به حل همان مسائل جهانی مشغول بشوید.
رود کور نیست. راهش را پیدا می‌کند.

سد بدون آب چیز ملسی است!

با ساختن سد می‌توانیم دریاها را ذخیره‌سازی کنیم. سد را صادر کنیم و کلا نشان بدهیم که «ما توانیم داداش!»

آب شور سد گتوند را کجای دلمان بگذاریم؟

آب شور سد گتوند را کجای دلمان بگذاریم؟

ایران قطب خیارشورسازی جهان می‌شود. | بلال‌فروشی در کنار سد گتوند رونق می‌گیرد. | آب سد گتوند به دریاچه ارومیه برود. | دستورالعمل‌های قضاقورتکی – ۳۳ | هفته‌نامه «چلچراغ» ۶۱۹