ستایش

چرا روز بزرگداشت شجریان نداریم؟!

در زادروز استاد محمدرضا شجریان، این روز را با عنوان «روز ملی موسیقی ایرانی» نامگذاری کنیم.او کمتر از حافظ نیست. بلکه بنا به رشد و تطور تاریخی، با تکیه بر انباشته حافظ، مجموعی است از شجریان و حافظ، شجریان و سعدی، شجریان و مولوی، شجریان و ابتهاج و…

مغروری که ناصر حجازی بود!

مغروری که ناصر حجازی بود!

ناصر حجازی مغرور بود! محمدرضا شجریان هم مغرور است. مثل محمود دولت‌آبادی، یا بهمن فرمان‌آرا و کسان دیگر که می‌توانید به این فهرست اضافه کنید. (اضافه کنید لطفا!) غروری که نیاز بود و نیاز...