زکریا رازی

غبار از رازی و از ری بگیریم

حالا که خبر از کشف آرامگاه زکریای رازی، کاشف الکل منتشر شده، شاید بهتر باشد همچون خاکی که از گور این دانشمند سرشناس برداشته می‌شود، غبار از نام ری هم برداشته شود و این شهر مهم تاریخی ایران نفسی تازه کند.