زنان

اینجا عصر جاهلی است!

اینجا عصر جاهلی است!

حرکت کن، باید بروی روی ابرها. پارک زنان همان‌جا ساخته شده. آنجا در خدمت‌تان هستیم.

هر لغز جایی و هر تکه مکانی دارد!

هر لغز جایی و هر تکه مکانی دارد!

آدمهای زیادی به صف بودند و سرعت کار آقای شاطر پایین بود. با یک دست نان می‌پخت و با یک دست گاهی سیگار از دهان می‌گرفت و به کناری می‌دمید. چند نفری که نان...

زنان خیامی

زنان خیامی

سه سال است که در «ماتینه»، «موسیقی‌های خیامی» را گرد می‌‌آورم. امسال دستم پرتر از سال‌های پیش است: ۲۲ موسیقی خیامی، برای روز بزرگداشت خیام، در سال ۹۱ این تعداد از خیام‌خوانی و البته...