زبان

دو دره بازی زبانی

دو دره بازی زبانی

نوشتن «آپ» به معنی «آموزش و پرورش» فقط مختصر کردن نیست، بلکه حذف دو کلمه با دو معنای الهام‌بخش است.

با زبان «چشم جامعه» حرف می‌زنیم

با زبان «چشم جامعه» حرف می‌زنیم

در فاصله آن شماره تا این شماره از مردم کوچه و بازار تا اهالی فرهنگ و هنر و علم زبان باز کرده‌اند. کسانی که توی لاک خودشان بودند و با هیچ ترفندی نمی‌شد به حرف و میدان آوردشان.

واحد پولی لفت و لیس

واحد پولی لفت و لیس

چرا ذهن و زبان جامعه از واحد «میلیارد» بالاتر نمی‌رود؟ در حالی که هر هزار میلیارد «یک تریلیون» است.

تاریخ پر داد و دود

تاریخ پر داد و دود

ما همه دودی هستیم. از ازل اهل دود بوده‌ایم و تا ابد دودی خواهیم بود. چنانکه حافظ می‌گوید: دود از کفن برآید! | محمدعلی مومنی | هفته‌نامه‌ چلچراغ | شماره‌ی ۵۴۵