رو کم‌کنی

روم!

روم!

از بچگی، اونقدر تفکیک جنسیتی‌مون کردن و «زشته‌ و بده و قباحت داره» گفتن، که دیگه رومون نمیشه بریم ازدواج کنیم!