رسانه

پتوپژوهی تاریخی: پتوها را کنار بزنید!

پتوپژوهی تاریخی: پتوها را کنار بزنید!

پتو نه فقط چیز خوبی نیست، بلکه یکی از بلایای خانمان‌برانداز است. در طول تاریخ از این وسیله برای ارتباطات جمعی یا استتار وسایل ارتباطات جمعی استفاده شده است.

طنز شاهگوش، بیخِ گوش‌های سنگین

طنز شاهگوش، بیخِ گوش‌های سنگین

شاهگوش، تلاشی است برای «بازگشت به قراردادهای طنز». با برآمدنش از دل رسانه‌ی جدید خانگی یادآوری می‌کند که طنز مترادف با سرگرمی نیست.

تلویزیون و درِ بستنی!

تلویزیون و درِ بستنی!

کلمه‌های برش خورده‌‌ی «کلاه قرمزی» را می‌خوانم و برای دوستانم همخوان می‌کنم. حتی گاهی از روی اینترنت دانلود می‌کنم، اما نمی‌روم مثل بچه‌ی آدم راحت پای تلویزیون لم بدهم و برنامه را ببینم!