رای

یکی من رو متقاعد کنه رای بدم!

در همان شب بارانی همسایه من را متقاعد کرد که او را متقاعد کنم. حالا من که زیر باران نبودم. ولی خودش آنقدر دوست داشت متقاعد شود که ساعت‌ها زیر باران ایستاد و آخر هم متقاعد شد!

دم انتخابات چگونه صفا کنیم؟!

دستور ۶۱ | شیوه‌های حال و هول کردن مردم دم‌دمای هر انتخابات در ایران | این روزها محدودیت سنی آرزو کردن لغو می‌شود. یعنی لازم نیست که حتما جوان باشید که آرزو بر شما عیب نباشد. پیر هم که باشید آرزو بر شما عیب نیست. ولی خودتان رعایت کنید. آرزویی بکنید که توانایی‌اش را هم داشته باشید.

راه‌های فیلم‌‌بین شدن مسئولان محترم!

راه‌های فیلم‌‌بین شدن مسئولان محترم!

دستورالممل‌های قضاقورتکی ۱۶ | با هزار تومان تخمه و فیلم‌بین شدن مسئولان میلیاردها تومان سود به جیب سینماگرها می‌رود.
کارشناسان تخموی می‌گویند: تخمه «آفتابگردان» از همه بهتر است. احتیاط کنید برای کمک به صنعت سینما، محیط زیست را تخموی نکنید!