دلشوره

ما ننه دنیاییم!

ما چون عادت داریم نگران وضعیت همه چیز در همه جای دنیا باشیم، از مردم همه جای دنیا دعوت می‌کنیم نمایندگی ما را در کشور خودشان قبول بکنند و کمی هم خودشان دل‌شان برای کشورشان شور بزند.

دلم برای دیکتاتورها می‌سوزد!

دلم برای دیکتاتورها می‌سوزد!

دیگر مثل گذشته نمی‌توانم با تمام وجود از دیکتاتور متنفر باشم. گاهی دلم برای همین‌ها هم می‌سوزد. انگار دیکتاتورها هم دیگر آن دیکتاتورهای گذشته نیستند!