دلدادگی

بار دگر…

بار دگر…

با بهار می‌آید شناسنامه‌هایش را به چوب‌رخت درخت می‌زند که خیره‌ی نگاه تو را برباید و تابستان روی همان یارانه‌ی سیب می‌گیرد برایمان که طعم حضورش به زبانت بیفتد آخر او هم محتاج تکلم...

تکذیب جشنواره‌ی طنز مکتوب

تکذیب جشنواره‌ی طنز مکتوب

هفته‌ی پیش در سایت حوزه‌ی هنری اسامی برگزیدگان سومین جشنواره‌ی «طنز مکتوب» اعلام شد. اسم من هم بود. ناصر فیض ، دبیر برگزاری جشنواره، در مصاحبه‌اش تاریخ برگزاری اختتامیه را شنبه و یکشنبه ۲۵...