دعوا

دعوا تریبونی حسابی کیف دارد‍!

یک رسم بین روسای قوا در ایران وجود دارد به نام «دعوا تریبونی»
در این رسم معمولا روسای قوا باید به‌جای اینکه در جلسه بنشینند حرف بزنند، یا با تلفن یا با نامه یا کلا به جای استفاده از هر روش قرتی‌بازی، باید از پشت تریبون با هم حرف بزنند.

اعلام استقلال گوجه‌ و خیار

اعلام استقلال گوجه‌ و خیار

شهرهای کوچک سایه‌ی هم را با تیر می‌زنند. مثلا پیشوایی‌ها هر اتفاق بدی که برای شهرشان بیفتد، دایی‌جان ناپلئون‌وار می‌گویند «کار، کارِ ورامینی‌هاست»

هر لغز جایی و هر تکه مکانی دارد!

هر لغز جایی و هر تکه مکانی دارد!

آدمهای زیادی به صف بودند و سرعت کار آقای شاطر پایین بود. با یک دست نان می‌پخت و با یک دست گاهی سیگار از دهان می‌گرفت و به کناری می‌دمید. چند نفری که نان...