درخت

جشن مه‌گرفتگی در زمانه عاریتی

اگر در موقعیت عاریتی نبودیم، همین حالا هم برای همین مه‌گرفتگی، درست مثل جشن هشتم آذر ۷۶ که برای شکست دادن استرالیا گرفتیم، باید در خیابان همه دست به دست هم می‌دادیم و شادی می‌کردیم.

خشک‌زاری که جنگل شد!

خشک‌زاری که جنگل شد!

چهل سال پیش اتفاقی در پیشوا رخ داد که در تاریخ این شهر بی‌نظیر بوده. یکی از معدود اتفاق‌هایی که مردم و نهادهای دولتی دوشادوش هم فعالیت کردند و نتیجه همکاری و مشارکت‌شان شد «پارک جنگلی پیشوا»

آتش هوشمند وطنی

آتش هوشمند وطنی

استاندار گلستان گفته: «ما منکر سوختن درختان (پارک ملی گلستان) نیستیم. اما درختانی سوخته‌اند که پیر و کهنسال بوده و یا بر روی زمین افتاده‌اند.» نتیجه‌گیری: ۱-خوشبختانه آنقدر جوانگرایی در جامعه‌ی ما رشد کرده...

دانشجوشناسی درختی

دانشجوشناسی درختی

در آستانه روز دانشجو و حتی تا بعد از این روز تاریخی (لااقل امسال که هست!) خیلی خوب است که آدم در مورد دانشجو بنویسد. با این حال آدم باید حواسش باشد که با...

سبزیجات۱: قطع درختان سبز در نظر هوشیار

سبزیجات۱: قطع درختان سبز در نظر هوشیار

سبز، رنگ انتخاباتی «میرحسین موسوی» شخصی وارد مغازه شد و به عموسبزی فروش گفت: فروش سبزی ممنوع است. زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری هنوز شروع نشده است. ربطش را به سبزی‌خوردن پرسیدم، گفت: این...