دانشگاه

اون دست قشنگه رو بزن!

اون دست قشنگه رو بزن!

مجری بعضی برنامه‌ها که میشم، عزا می‌گیرم با معضل کف زدن و صلوات فرستادن! بعد از سی سال هنوز دانشمندان توانمند ما نتونستن این مشکل فسلفی – اندیشگی رو حل کنن! جاهایی که مسئولین...

دانشجوشناسی درختی

دانشجوشناسی درختی

در آستانه روز دانشجو و حتی تا بعد از این روز تاریخی (لااقل امسال که هست!) خیلی خوب است که آدم در مورد دانشجو بنویسد. با این حال آدم باید حواسش باشد که با...

سفرت به خیر، اما…

سفرت به خیر، اما…

دکتر شفیعی کدکنی از ایران رفت. این خبر بزرگ با کلمه‌ای کم یا زیاد، دل‌نگرانی آورد و پریشانی و حس غربت؛ نه برای کدکنی که از وطن دور می‌شود. برای خودمان که توی خاکمان...

موضوع انشا: آزاد

موضوع انشا: آزاد

با گسترش روزافزون آزادی و مباحث آزاد در سالهای اخیر، البته موضوع آزاد برای دانشجویان فرهیخته‌ای مانند ما، چندان بیگانه هم نبود و ما که در دانشگاهی با همین عنوان پذیرفته و از ثمرات...

کسی شبیه فردوسی

کسی شبیه فردوسی

مهری بهفر و کلاس‌های «رستم و سهراب»، «رستم و اسفندیار»، «ادبیات معاصر» و «نقد ادبی» برای من و خیلی از دانشجویان دانشگاه آزاد پیشوا همان نقشی را داشت که ابوالقاسم فردوسی و شاهنامه‌ی او...

بی‌لنگ لطف‌های ناچسب آدم‌های بی‌ربط

بی‌لنگ لطف‌های ناچسب آدم‌های بی‌ربط

سه سال دارد از تولد ماتینه می‌گذرد. نه ماتینه‌ی الکترونیک که ماتینه‌ی کاغذی. سه شماره، سهم دانشجویان دانشگاه آزاد از مجله ادبی ماتینه در سه سال. مشخص نیست کارگاه و آزمایشگاه دانشجویان رشته‌های علوم...