دانشجو

احترامی، بی‌ احترامی

احترامی، بی‌ احترامی

| منوچهر احترامی، درگذشت | پس از پایان مراسم معرفی برگزیدگان سومین جشنواره‌ی «طنز مکتوب» بسیاری از طنزپردازان، بیرون از سالن، جمع بودند. قدیمی و جدید. منوچهر احترامی هم بود. صبر کردم، کمی که...

موضوع انشا: آزاد

موضوع انشا: آزاد

با گسترش روزافزون آزادی و مباحث آزاد در سالهای اخیر، البته موضوع آزاد برای دانشجویان فرهیخته‌ای مانند ما، چندان بیگانه هم نبود و ما که در دانشگاهی با همین عنوان پذیرفته و از ثمرات...

کسی شبیه فردوسی

کسی شبیه فردوسی

مهری بهفر و کلاس‌های «رستم و سهراب»، «رستم و اسفندیار»، «ادبیات معاصر» و «نقد ادبی» برای من و خیلی از دانشجویان دانشگاه آزاد پیشوا همان نقشی را داشت که ابوالقاسم فردوسی و شاهنامه‌ی او...

بی‌لنگ لطف‌های ناچسب آدم‌های بی‌ربط

بی‌لنگ لطف‌های ناچسب آدم‌های بی‌ربط

سه سال دارد از تولد ماتینه می‌گذرد. نه ماتینه‌ی الکترونیک که ماتینه‌ی کاغذی. سه شماره، سهم دانشجویان دانشگاه آزاد از مجله ادبی ماتینه در سه سال. مشخص نیست کارگاه و آزمایشگاه دانشجویان رشته‌های علوم...