داستان

وصال ناچسب در تلویزیون

وصال ناچسب در تلویزیون

تصویر «بوسیدن و در آغوش گرفتن» در اوج مجموعه‌های تلویزیونی به راحتی حرام می‌شود و سر از ترکستان در می‌آورد!

برای مرگ شکلک در بیاور

برای مرگ شکلک در بیاور

بس که شنیده‌ایم «هنرمندان چیزی را می‌بینند و قاب می‌گیرند که دیگران از دیدنش عاجزند» گوشمان مو در آورد. و از بس که دیگران گفتند «طنزپرداز از کاه، کوه می‌سازد و از کوه، کاه»...

این بخش‌های پنهان

این بخش‌های پنهان

به نظرتان اگر فراخوان «انتخاب محبوب‌ترین کتاب داستانی سال» در ماتینه منتشر شده بود، چقدر از آن استقبال می‌شد و چند نفر در آن شرکت می‌کردند؟ چند نفر فراخوان را زیر و رو می‌کردند...

جسارت صلح؛ گفت‌وگو با محمود دولت‌آبادی

جسارت صلح؛ گفت‌وگو با محمود دولت‌آبادی

رویارویی با حرف‌های محمود دولت‌آبادی رویارویی با ذهنیت مرجعی است که از کنار کلمه‌هایش نمی‌توان به آسانی عبور کرد. هر کلمه‌ی او محل توقف و دقت بیش از پیش است. از این روست که...

بغض حاشیه‌ها

بغض حاشیه‌ها

ذهنم مدتی است که درگیر کشف نوع رابطه‌ی محافظان با شخصیت‌های سیاسی شده و این ماهها بیشتر مشغول محافظان کروبی و موسوی. شاید یک کنجکاوی داستانی باشد. نوع رابطه‌ی میان حاکمیت، محافظان و این...