خنک شدن

راه‌های آسان بچه مایه‌دار شدن در تهران

راه‌های آسان بچه مایه‌دار شدن در تهران

دستورالعمل‌های قضاقورتکی ۱۰ «پولدار بودن» باحال است. حتی «بچه پولدار بودن» هم باحال است. حتی «حس بچه پولدار بودن» هم، ای، بد نیست. حتی «بچه پولدارنمایی» هم چیزی از ارزش‌های شما کم نمی‌کند. وصف...

دل بباید خنک شدن، آری!

دل بباید خنک شدن، آری!

«دل» و «شکم» در علوم پزشکی، راونشناسی و زبان‌شناسی هر کدام یک تعریفی دارند. سالها از زمانی که انسان‌های اولیه دلشان را شکم می‌دانستند، می‌گذرد. درست است که برای سیر کردن شکم باید دلی...