خر

خرهای پل رد کن

خرهای پل رد کن

وقتی خر داریم، چرا پلنگ شکار نکنیم؟ چرا یوزپلنگ آبکش نکنیم؟ چرا دریاچه ارومیه را بخار نکنیم؟ چرا کتاب بخوانیم؟

حیوان نادخی به نامِ گراز

حیوان نادخی به نامِ گراز

حیوان‌شناسی گراز مبحث سنگینی‌ است. ویژگی‌های نادخِ یابو، اسب، اسب آبی، گوسفند و اسگل در گراز دیده می‌شود. آنچه بدها همه دارند، گراز یک‌جا دارد.