خرید

راه‌های استعمال هواپیماهای جدید

دستور ۶۰ | جمعی از هوطنان هنوز نمی‌دانند این ماسماسک که به آن می‌گویند هواپیما و جدیدا پول‌مان را ریخته‌ایم توی جوب آب و خریده‌ایم دقیقا چی چی است؟ به چه درد می‌خورد و چگونه باید استعمال کرد؟! اینگونه:

آقا ببخشید! من پولم کمه

آقا ببخشید! من پولم کمه

می‌خواستم از یک فروشگاه مجازی در اینترنت، آلبوم ‏موسیقی‬ بخرم. قیمتش ۷۰۰۰ تومان بود؛ اما من ۶۸۰۰ تومان بیشتر اعتبار نداشتم.