خجالت

روم!

روم!

از بچگی، اونقدر تفکیک جنسیتی‌مون کردن و «زشته‌ و بده و قباحت داره» گفتن، که دیگه رومون نمیشه بریم ازدواج کنیم!

ای مزدور مجازی، خجالت، خجالت!

ای مزدور مجازی، خجالت، خجالت!

واقعا در صحنه بودن دارد به جاهای خوبش می‌رسد. بالاخره علاقه است دیگر. بعضی‌ها به صحنه علاقه دارند و هی دوست دارند توش باشند، یعنی در صحنه باشند. دو شب گذشته وبلاگ من مورد...