خبر

غدد لنفاوی در برهه حساس!

شبکه خبر به ما به چشم مریض‌هایی نگاه می‌کند که مخصوصا در برهه‌های حساس باید به دادمان برسد و ما را به پانکراس و لوزالمعده و هیپوفیزش می‌گیرد! | رادیو چل ۶۴۹

پدر صاحب خبر!

پدر صاحب خبر!

کسانی که از من می‌پرسند «چه خبر؟» دو گروه‌ هستند. من برای هیچکدام حرفی ندارم! گروه اول: کسانی که خودشان اهل روزنامه و اینترنت و گودر هستند و اینها را شخم می‌زنند. هر چه...

نشان آدمیت

نشان آدمیت

* گفت: فهمیدی زلزله اومد؟ گفتم: من هر بار که زلزله میاد، اصلا نمی‌فهمم، یا دیر می‌فهمم، وقتی که همه میگن زلزله اومد. گفت: ولی حیوانات و پرنده‌ها خیلی خوب و زود متوجه میشن....

آزادی، بدو که رفتیم!

آزادی، بدو که رفتیم!

بعضی روزها وقتی تنها مسافر یک خودرو سواری هستم و صدای راننده هی توی همهمه‌ی شهر می‌پیچد که «آزادی ۳ نفر»؛ غصه‌ام می‌شود، از لحظه‌هایی که به انتظار سه نفر برای آزادی دود می‌شوند....

بازداشت شهید…

بازداشت شهید…

وقتی که نقل خبرها «بازداشت» می‌شود بازداشت شهید… عجیب نیست وقتی به عادت چشم جای یادداشت شهید… را بگیرد. وقتی کلمه‌ها بازداشت می‌شوند پاسداشت، نکوداشت یا چه فرق می‌کند؟ هر داشت دیگری «بازداشت» می‌شود!