خبرنگار

پیاده‌روی آزاد است!

پیاده‌روی آزاد است!

همایش پیاده‌روی ویژه‌ی خبرنگاران در تهران برگزار می‌شود. در متن خبر این همایش سه نکته‌ی بامزه دیدم که دلم نیامد شما هم مزه‌اش را نچشید. یکم همین عنوان همایش است. پیاده‌روی! از فردا همایش...

عصر قاطعیت تردید

عصر قاطعیت تردید

سه چیزی که دیگر باور ندارم؛ بازی وبلاگی ویژه‌ی پایان سال ۸۸ به یک بازی وبلاگی دعوت شده‌ام، بلاخیز! باید از سه باوری که ناباور شده‌اند بنویسم. باور کنید هر چه گشتم باور درست...

روزنامه‌ آفتابگردان و حرف‌های تو در تو

روزنامه‌ آفتابگردان و حرف‌های تو در تو

. کم‌کم بچه‌های آفتابگردانی به حرف می‌آیند و با هم گپ می‌زنند و با یکدیگر وارد پرسش و پاسخ می‌شوند. شبیه گپ‌های «اردوی خبرنگاران افتخاری»، یا شبیه جشن سبز.پس امکان پاسخگویی تو در تو...