خانه‌زنک

میان کلام خدا، شکر

میان کلام خدا، شکر

خانم کارمند می‌خواست میان کلام خدا حرف نزند. اما ناگهان صبر از کف داد و به مناقشه‌ی ازدواج و طلاق آقا و خانم بازیگر وارد شد!

بدون ماتینه، لوکوموتیوران می‌شدم!

بدون ماتینه، لوکوموتیوران می‌شدم!

خدایا ماتینه قطره‌ی کوچکی از دریای وب است. برای نعمت اینترنت تو را سپاس می‌گویم! چهار روز پیش ۲۲ اردیبهشت «ماتینه» دو ساله شد. حرفی برای گفتن نداشتم. حالا با تاخیر حرفهایی آمده، سر...