حسن روحانی

عملنکرد دولت روحانی در ۱۰۰ روز

عملنکرد دولت روحانی در ۱۰۰ روز

سیدمحمد و اکبرآقا و وزیرانم برای عملنکرد ۱۰۰ روزه‌ی دولت تشکر کردند و گفتند: همین که کاری نکردی، خیلی کار کردی! فهرستش را اینجا بخوانید + فال خاتمی برای دولت روحانی | چلچراغ | ۲۵ آبان ۹۲ | شماره‌ی ۵۴۴