حال

دم انتخابات چگونه صفا کنیم؟!

دستور ۶۱ | شیوه‌های حال و هول کردن مردم دم‌دمای هر انتخابات در ایران | این روزها محدودیت سنی آرزو کردن لغو می‌شود. یعنی لازم نیست که حتما جوان باشید که آرزو بر شما عیب نباشد. پیر هم که باشید آرزو بر شما عیب نیست. ولی خودتان رعایت کنید. آرزویی بکنید که توانایی‌اش را هم داشته باشید.

احوالپرسی مثلا شاعرانه

احوالپرسی مثلا شاعرانه

بعضی‌ها در جو شاعرانه هستند. انگار نمی‌شود حال آدم حال خوب باشد و کمی شاعرانه جواب بدهد! مثل این دو نمونه…

روزهای خوش بی‌مسئولیتی!

روزهای خوش بی‌مسئولیتی!

حس «بی‌مسئولیتی» چقدر می‌چسبد! حالا مسئولان کشور را بهتر درک می‌کنم که چرا اینقدر «بی‌مسئولیت» هستند!

احوال‌پرسی

احوال‌پرسی

گفت: احوالت چطور است؟ گفتمش: عالی است مثل حال گل! حال گل در چنگ چنگیز مغول!   قیصر امین‌پور