جواد ظریف

صنما با غم «دست» تو چه تدبیر کنیم؟

صنما با غم «دست» تو چه تدبیر کنیم؟

دستورالممل‌های قضاقورتکی | چلچراغ ۶۳۴ | چند روز دست به آب و غذا نزنید. روز سوم – چهارم خیلی شیک و مجلسی می‌فهمید که با قضایا نباید شکمی روبرو شد.

ما مردمان ظریف

ما مردمان ظریف

اینا زبون زور سرشون نمیشه. ظریف‌کاری می‌خواد. | چلچراغ | ۹ آذر ۹۲ | شماره‌ی ۵۴۶

جواد جان مالی

جواد جان مالی

جواد جان: جوادِ جان‌مالی شده. جوادی که با جان کری دیدار کرده! جواد ظریف را گویند! جواد ظریف + جان کری!