جهان

جهان و کار جهان جمله هیچ‌درهیچ است!

جهان و کار جهان جمله هیچ‌درهیچ است!

به حافظ تفأل زدم. شاید باورتان نشود که از خانواده‌‌ام مرحله به مرحله بالاتر رفتم و همه را یاد کردم. آخرین مرحله تصویری هوایی کره‌ی زمین بود! به یاد همه بودم.این هم فال یلدای۸۷...

سوءتفاهمی به نام شاهنامه‌پژوهی

سوءتفاهمی به نام شاهنامه‌پژوهی

گفت وگو با مهری بهفر مدت هاست منتظریم کسی بیاید و دستان پربصیرتش را بر متون کلاسیک و گنجینه های ما بکشد، اماهنوز کسی نیامده است و ما مدام به دنبال علت این خشک...