جاهلی

اینجا عصر جاهلی است!

اینجا عصر جاهلی است!

حرکت کن، باید بروی روی ابرها. پارک زنان همان‌جا ساخته شده. آنجا در خدمت‌تان هستیم.