جام جهانی برزیل 2014

علم‌الهدی، شعبه ندارد

علم‌الهدی، شعبه ندارد

ایسنا: انتقادات علم‌الهدی از عدم پخش مسابقات جام‌جهانی در سینماها! مدیونید اگر فکر کنید آقای علم‌الهدی در مشهد از این حرف‌های بد زده است. اصلا نهایت نامردی است اگر چنین فکری کنید. نهایت ساده‌اندیشی...