توهم

از ماست که کار انگلیسی‌‌هاست!

دایی جان، در این رمان ناخودآگاه تاریخی به زبان آمده ماست. تجربه‌ها و مشاهدات تاریخی‌اش او را به مکاشفه‌هایی رسانده که باورپذیر نیست و در ذهنش با ناخودآگاه تاریخی‌اش هم درآمیخته و از آن افسانه‌ای ساخته که هر چند ممکن است الزاما واقعیت نداشته باشد، اما خالی از حقیقت هم نیست.

کار، کار ایرانی‌هاست!

آقای دونالد ترامپ سلام این دومین نامه من به شماست. دیدم زده‌ای توی توهم که همه اتفاق‌ها را توطئه ببینی، گفتم کمک کنم از این حال و هوا در بیایی. اینجور که پیش می‌روی،...

چالش تشت آب جوش

چالش تشت آب جوش

«چالش سطل آب یخ» ترکیبی از اقدام بی‌ادبانه‌ی آب‌بازی سال ۹۰ در پارک «آب و آتش» و کمپین هپی در چند ماه گذشته است!

اعلام استقلال گوجه‌ و خیار

اعلام استقلال گوجه‌ و خیار

شهرهای کوچک سایه‌ی هم را با تیر می‌زنند. مثلا پیشوایی‌ها هر اتفاق بدی که برای شهرشان بیفتد، دایی‌جان ناپلئون‌وار می‌گویند «کار، کارِ ورامینی‌هاست»

تیتر اینگونه ندارد «لطفی»

تیتر اینگونه ندارد «لطفی»

نگاهی به تیتر روزنامه‌های ۱۳ اردی‌بهشت برای درگذشت «محمدرضا لطفی» که با این تکرار و شباهت‌ها ندارد «لطفی»