توقیف

چگونه زنده بمانیم، بدون جشن چله چلچراغ؟!

چگونه زنده بمانیم، بدون جشن چله چلچراغ؟!

دستورالممل‌های قضاقورتکی ۲۰ | چلچراغ | ۱۳ دی ۱۳۹۳ | شماره ۵۹۹ | به دلیل برگزار نشدن جشن چله چلچراغ، اتفاق‌های بدی افتاده. آمار ازدواج پایین رفته. آلودگی هوا افزایش پیدا کرده…

راه‌های فیلم‌‌بین شدن مسئولان محترم!

راه‌های فیلم‌‌بین شدن مسئولان محترم!

دستورالممل‌های قضاقورتکی ۱۶ | با هزار تومان تخمه و فیلم‌بین شدن مسئولان میلیاردها تومان سود به جیب سینماگرها می‌رود.
کارشناسان تخموی می‌گویند: تخمه «آفتابگردان» از همه بهتر است. احتیاط کنید برای کمک به صنعت سینما، محیط زیست را تخموی نکنید!