تهران

خاطره‌های عبوری

تهران برای من محل گذر بود، از کودکی. رد بشویم برویم خانه دایی مهدی در قلهک، محله زعفرانیه. یا برویم کوکاکولا خانه «خانوم تهرانی» که موهای سفید بلند داشت و خودِ خودِ مادربزرگ توی...

پیشوا، چگونه تهران شد؟!

پیشوا، چگونه تهران شد؟!

چرا ۹۰ درصد مردم ایران مدعی‌اند که «بچه تهران»اند؟ چرا با شلوغی خیابان‌ها و پیاده‌روها، نصب چراغ‌های راهنما و هشت رقمی شدن شماره تلفن‌ها شهرستانی‌ها ذوق می‌کنند که تهرانی شده‌اند؟!

تهران هم شد شهر؟!

تهران هم شد شهر؟!

آنتی‌تهران | از پرونده چلچراغ ۶۰۹ برای «تهران مخوف» | حالا بدون بودن در تهران می‌شود خودی نشان داد و کاری کرد که حتی صاحب‌نام‌ها به سراغ استعدادهای شهرستانی بروند.