تلویزیون

زیستن‌های مردد

نمی‌دانیم پاسخ چیست. مایلی‌کهن نزدیک‌ترین فرد به قرائت‌های رسمی هم به شک می‌افتد. این تصویری از تردید و استیصال و ناشفافی ماست که به چشم آمد.

جان خاطره‌های ما

جان خاطره‌های ما

ما هنوز توی دنیای کودکی مانده‌ایم و هنوز کلاه‌قرمزی دوست داریم و حواس‌مان نیست اصلا چند سال‌مان است، که…

غدد لنفاوی در برهه حساس!

شبکه خبر به ما به چشم مریض‌هایی نگاه می‌کند که مخصوصا در برهه‌های حساس باید به دادمان برسد و ما را به پانکراس و لوزالمعده و هیپوفیزش می‌گیرد! | رادیو چل ۶۴۹

خوراکی‌های گول‌اندود

خوراکی‌های گول‌اندود

خوراکی‌های گول‌اندود: کباب کوبیده بودار/ نون سوخته و جوش‌دار/ نوشابه گازدار/ فست‌فود هیچی‌ندار/ خیار بوندار/ مرغ‌های حال‌ندار/ قلیون‌های صدادار/ شیرینی خامه‌‌دار/ خوراکی‌های آب‌دار/ هله‌هوله‌های بالدار/ تلویزیون خواب‌دار/ دختر همسایه دلدار