تصویر

بغض حاشیه‌ها

بغض حاشیه‌ها

ذهنم مدتی است که درگیر کشف نوع رابطه‌ی محافظان با شخصیت‌های سیاسی شده و این ماهها بیشتر مشغول محافظان کروبی و موسوی. شاید یک کنجکاوی داستانی باشد. نوع رابطه‌ی میان حاکمیت، محافظان و این...

سفرت به خیر، اما…

سفرت به خیر، اما…

دکتر شفیعی کدکنی از ایران رفت. این خبر بزرگ با کلمه‌ای کم یا زیاد، دل‌نگرانی آورد و پریشانی و حس غربت؛ نه برای کدکنی که از وطن دور می‌شود. برای خودمان که توی خاکمان...

احترامی، بی‌ احترامی

احترامی، بی‌ احترامی

| منوچهر احترامی، درگذشت | پس از پایان مراسم معرفی برگزیدگان سومین جشنواره‌ی «طنز مکتوب» بسیاری از طنزپردازان، بیرون از سالن، جمع بودند. قدیمی و جدید. منوچهر احترامی هم بود. صبر کردم، کمی که...

گلشیفته به راز یا به فاش؟

گلشیفته به راز یا به فاش؟

عرفان ایرانی با سایه‌ای گسترده بر ذهنیت ما، پیوندی محکم با عشق عذری دارد. عاشق همواره دوست می‌دارد در سوز عشق باشد، و بر عشق خود وصل را چیزی جز پایان نمی‌پندارد. عاشق باید...

انتظارهایت را جمع کن!

انتظارهایت را جمع کن!

متن زیر، پیـش از ایـن، در صفحه‌ی «خانه فیروزه‌ای» هفته‌نامه «دوچرخه»، شماره‌ی ۳۸۱ و ماهنامه «این روزها…» شماره ۶، منتشر شده‌است. اکنون در «ماتینه» پیش رویتان می‌گذارم. * فکر می‌کنی منتظری؟ منتظر چی؟ یا...