تشویش اذهان عمومی

فواید یک مدل کمر باریک!

کمر باریک‌ترین مدل جهان باید حتما بیاد اینجا عمل کنه؟ اومده اینجا چه می‌دونم کجاش رو عمل کنه، اون کسی که آوردتش رو گرفته‌ان، از توی خونه‌اش پنجاه بطری مشروب کشف کرده‌ان.

پیچیده‌گوییم و کیف کنیم و خوش باشیم!

شروع کردم به پیچیده حرف زدن که هیچکس نفهمید من چه می‌گویم.
هر روز کلی آمدند از من استقبال کردند و از این که مباحث به این خوبی مطرح می‌کنم از من تشکر کردند.

علم‌الهدی، شعبه ندارد

علم‌الهدی، شعبه ندارد

ایسنا: انتقادات علم‌الهدی از عدم پخش مسابقات جام‌جهانی در سینماها! مدیونید اگر فکر کنید آقای علم‌الهدی در مشهد از این حرف‌های بد زده است. اصلا نهایت نامردی است اگر چنین فکری کنید. نهایت ساده‌اندیشی...