تردید

زیستن‌های مردد

نمی‌دانیم پاسخ چیست. مایلی‌کهن نزدیک‌ترین فرد به قرائت‌های رسمی هم به شک می‌افتد. این تصویری از تردید و استیصال و ناشفافی ماست که به چشم آمد.

بدون ماتینه، لوکوموتیوران می‌شدم!

بدون ماتینه، لوکوموتیوران می‌شدم!

خدایا ماتینه قطره‌ی کوچکی از دریای وب است. برای نعمت اینترنت تو را سپاس می‌گویم! چهار روز پیش ۲۲ اردیبهشت «ماتینه» دو ساله شد. حرفی برای گفتن نداشتم. حالا با تاخیر حرفهایی آمده، سر...

عصر قاطعیت تردید

عصر قاطعیت تردید

سه چیزی که دیگر باور ندارم؛ بازی وبلاگی ویژه‌ی پایان سال ۸۸ به یک بازی وبلاگی دعوت شده‌ام، بلاخیز! باید از سه باوری که ناباور شده‌اند بنویسم. باور کنید هر چه گشتم باور درست...

یک سال ماتینه

یک سال ماتینه

دیروز که تولد «ماتینه» بود فرصت نشد بنویسم. حالا سر و کارم به روز ۲۳ افتاده‌است. ۲۳ اردیبهشت، تا در کنار۲۳ خرداد و ۲۳ تیر سه‌گانه‌ی بیم و امید من در سال ۸۸ باشد....

معلق میان فرهنگ و نان

معلق میان فرهنگ و نان

تعییین نسبت میان «نان» و «فرهنگ» اگرچه در دوره‌هایی نمود بیشتری داشته است، اما از لحظه‌ی ازلی آفرینش انسان موضوعی مهم و مطرح بوده است. انسان گاهی به تعیین اولویت این‌دو پرداخته و کمتر...