بچه پررو

از لنگ درازت خجالت بکش!

از لنگ درازت خجالت بکش!

هفته‌نامه‌ی «چلچراغ» | ۲۰ مهر ۹۲ | شماره‌ی ۵۳۹ | محمدعلی مومنی | جریمه‌ی «ازدواج در ۲۴ سالگی» را نشان پدرجان دادم. گفتم «اگه ازدواج نکنم، دستم تاول میزنه و هی باید جریمه بنویسم!»

دیوارهای شوت شیرین‌زن!

دیوارهای شوت شیرین‌زن!

یکم: با استفاده از فعل سوم شخص و در لفافه به کسی انتقاد می‌کنی، همان شخص در تائید انتقاد شما شروع می‌کنه به کف زدن و تشویق کردن. انگار نه انگار منظور شما خود...