بسته‌ی دیداری

شبکه‌ی اشتراک‌گذاری خودسر

شبکه‌ی اشتراک‌گذاری خودسر

بعد می‌گویند چرا مردم از ایمیل‌های خارجی‌‌، پیام‌رسان‌های خارجی، فضاهای اشتراک‌گذاری خارجی استفاده می‌کنند و به انواع داخلی‌اش بی‌توجهند.

بوی عیدی، بوی هاردگردانی

بوی عیدی، بوی هاردگردانی

لوح فشرده‌ای از بهترین کلیپ‌موزیک‌ها، کلیپ‌های طنز، شعرخوانی، برش‌هایی از کنسرت‌ها و کلیپ‌های کوتاه سال ۹۱؛ عیدی من به فامیل و دوست و آشنا