بخور بخور

خوراکی‌های گول‌اندود

خوراکی‌های گول‌اندود

خوراکی‌های گول‌اندود: کباب کوبیده بودار/ نون سوخته و جوش‌دار/ نوشابه گازدار/ فست‌فود هیچی‌ندار/ خیار بوندار/ مرغ‌های حال‌ندار/ قلیون‌های صدادار/ شیرینی خامه‌‌دار/ خوراکی‌های آب‌دار/ هله‌هوله‌های بالدار/ تلویزیون خواب‌دار/ دختر همسایه دلدار

شما گوجه فرنگی‌‌ات را بخور!

شما گوجه فرنگی‌‌ات را بخور!

گوجه فرنگی یکی از محصولاتِ خوراکی – سیاسی – فرهنگی – ارشادی کشور ماست؛ که از آن برای پختن آش، و برگزاری مراسم تحلیف استفاده می‌شود!

این همه آش می‌پزی، از جهت رضای کی؟!

این همه آش می‌پزی، از جهت رضای کی؟!

سدممد وزیر و معاون‌هایش به ترتیب ایستاده بودند کنار سفره. گفتند بفرمائید سر سفره. آش‌ها آماده شدند. بهمن (دری – معاون فرهنگی وزیر) گفت: آش آنطرف سفره را بچه‌های ما آماده کرده‌اند.  بخورید که...