بانک

گوگیجه نان‌خر

گوگیجه نان‌خر

پول خرد جدید از سوی بانک مرکزی رونمایی شد: نصفه نان بربری و نصفه نان سنگک + عکس اسکناس‌ها!

خدمت‌هایی که کردم

خدمت‌هایی که کردم

یکی سرباز بانک مرکزی می‌شود که پول بشمارد، یکی هم سرباز کتابخانه‌ی ملی که سوسک بکشد. خدمت داریم تا خدمت… | هفته‌نامه‌ی «چلچراغ» | بخش «ریسه» | ۱۸ آبان ۹۲ | شماره‌ی ۵۴۳

معجزه‌ی بانک و برعکس

معجزه‌ی بانک و برعکس

یک مشتری: آقا ببخشید پول خرد می‌خوام. آقا بانکی: پول خرد نداریم. *** دو مشتری: اگه میشه اینا رو به من پول درشت بدین. آقا بانکی: پول درشت نداریم! *** این هم از معجزات...

تناسخ صف

تناسخ صف

گفتند: کارت الکترونیک بدیم بهتون که مدرن بشیم، اینقدر جلو باجه‌های بانک، توی صف نباشید. صف رو جمع کردن و در کمال احترام از بانک انداختند بیرون، جلو خودپردازها. تناسخیون می‌گویند: صف در کشور...