بازی

چگونه روی کارت پرس شوید؟

چگونه روی کارت پرس شوید؟

دستور ۵۳ | چلچراغ ۶۴۲ | عکس پرسنلی گرفتن، عین خوردن کله‌پاچه است. خیلی‌ها نه فقط دوست ندارند، بلکه قاطی می‌کنند. طرف باید از چهره «آنجلینا جولی»‌وار و «برد پیت‌»وارش برود دقیقا تا کف زمین! یعنی همینقدر له!

ته‌مانده تابستان خود را چگونه بگذرانیم؟

ته‌مانده تابستان خود را چگونه بگذرانیم؟

دستورالممل‌های قضاقورتکی | هفته‌نامه «چلچراغ» ۶۳۰ | لااقل از همین چند روز باقی‌ مانده از تابستان استفاده بهینه کنید که فردا رفتید سر کلاس و از شما پرسیدند «تابستان خود را چگونه گذارندید؟!» عینهو ماست نگاه‌شان نکنید!

چگونگی «هاشمی» شدن در چند سوت

چگونگی «هاشمی» شدن در چند سوت

برای هاشمی شدن باید چند تا کشتی خاطره داشته باشید. دور زدن را بلد باشید. همه چیز زیر سر شما باشد. فامیل مشاهیر باشید و… | هفته‌نامه «چلچراغ» ۶۲۶

لوبیای سحرآمیز

لوبیای سحرآمیز

با هیجان و حرارت حرف می‌زدند و حرف را از دهان هم می‌زدند. بعضی از کلمه‌هایشان را بهتر می‌شنیدم. «جاسوس، طبقه‌ی وسط، خیانت»

چالش تشت آب جوش

چالش تشت آب جوش

«چالش سطل آب یخ» ترکیبی از اقدام بی‌ادبانه‌ی آب‌بازی سال ۹۰ در پارک «آب و آتش» و کمپین هپی در چند ماه گذشته است!