اندیشه

نوستالژی متکثر جنگ

نوستالژی متکثر جنگ

ادبیات جنگ در جهان و نوع بومی ـ ایدئولوژیک آن در ایران با نام «ادبیات دفاع مقدس» یا «ادبیات پایداری»، اگر به تقسیم‌بندی‌های علمی و تئوریک وفادار باشیم، از تیره‌‌ی ادبیات اجتماعی محسوب می‌شود....

آزموده را آزمودن خطاست

آزموده را آزمودن خطاست

در پاسخ نه! در امتداد یادداشت خانم حباب! از نام حسین(ع)، در میان واژه‌ها و نامهای بزرگ و مختلف حک‌شده در ذهنمان، همواره به نیکی یاد می‌کنیم. هر کس می‌کوشد به شکلی نسبت به...

سوءتفاهمی به نام شاهنامه‌پژوهی

سوءتفاهمی به نام شاهنامه‌پژوهی

گفت وگو با مهری بهفر مدت هاست منتظریم کسی بیاید و دستان پربصیرتش را بر متون کلاسیک و گنجینه های ما بکشد، اماهنوز کسی نیامده است و ما مدام به دنبال علت این خشک...

کسی شبیه فردوسی

کسی شبیه فردوسی

مهری بهفر و کلاس‌های «رستم و سهراب»، «رستم و اسفندیار»، «ادبیات معاصر» و «نقد ادبی» برای من و خیلی از دانشجویان دانشگاه آزاد پیشوا همان نقشی را داشت که ابوالقاسم فردوسی و شاهنامه‌ی او...

بی‌لنگ لطف‌های ناچسب آدم‌های بی‌ربط

بی‌لنگ لطف‌های ناچسب آدم‌های بی‌ربط

سه سال دارد از تولد ماتینه می‌گذرد. نه ماتینه‌ی الکترونیک که ماتینه‌ی کاغذی. سه شماره، سهم دانشجویان دانشگاه آزاد از مجله ادبی ماتینه در سه سال. مشخص نیست کارگاه و آزمایشگاه دانشجویان رشته‌های علوم...