اندیشه

خیام و موسیقی ایرانی

خیام و موسیقی ایرانی

ما از خیام، در حیرت، یکی پیش هستیم. چرا که نه؟! او با تامل در موضوعات هستی‌شناسانه به حیرت است و ما را هم به حیرتش راه می‌دهد، ولی ما از خود او هم...

دانشجوشناسی درختی

دانشجوشناسی درختی

در آستانه روز دانشجو و حتی تا بعد از این روز تاریخی (لااقل امسال که هست!) خیلی خوب است که آدم در مورد دانشجو بنویسد. با این حال آدم باید حواسش باشد که با...

روزهای آفتابی با روزنامه‌ آفتابگردان

روزهای آفتابی با روزنامه‌ آفتابگردان

روزنامه‌ی آفتابگردان مثل باشگاهی که بازیکن می‌سازد، چنان تاثیری بر نسل آن روزهای جامعه‌ی ایران گذاشت که نتیجه‌اش تا سال‌ها یا دهه‌های آینده باقی خواهد ماند.

شجریان و ناخودآگاه ایرانی

شجریان و ناخودآگاه ایرانی

روزهای گذشته، در یکی از سایت‌های خبری، متنی خطاب به محمدرضا شجریان به چشم می‌خورد که مانند خیابان‌ها، کوچه‌ها و خانه‌های این روزها، تب‌آلود بود و شتابزدگی و خشم از همه جای آن بیرون...

رستم و سهراب انتخابات ۸۸

رستم و سهراب انتخابات ۸۸

تمامی ندارد این داستانهای عجیب و اتفاق‌های مهیب ایران ما. شگفتی قدم به قدم از دوران اساطیری به زمانه‌ی عقل‌گرایی یا همین عصر گذار ایران ما پیش آمده‌است. انگار رستم‌ وسهراب، اسفندیار و کیکاوس...

معلق میان فرهنگ و نان

معلق میان فرهنگ و نان

تعییین نسبت میان «نان» و «فرهنگ» اگرچه در دوره‌هایی نمود بیشتری داشته است، اما از لحظه‌ی ازلی آفرینش انسان موضوعی مهم و مطرح بوده است. انسان گاهی به تعیین اولویت این‌دو پرداخته و کمتر...