استعفا

ما مشکل مکان داریم!

ما همیشه برای پیدا کردن مکان مشکل داشته‌ایم. نه فقط برای نکته! نه فقط برای استعفا. کلا هر کاری که می‌خواهیم بکنیم، مکان یا نداریم، یا اگر داریم درست نمی‌توانیم از آن استفاده کنیم.

بین خطوط بشادید!

بین خطوط بشادید!

گزارش محرمانه از یک نشست خنده‌دار در یک سازمان فرهنگی هنری با موضوع «شادی جوانان». محرمانه بخندید!

استعفا کن، عمو ببینه!

استعفا کن، عمو ببینه!

به جای یک سری کارهای لوس و بی معنی، به کودکان‌مان استعفا کردن را آموزش بدهیم که عمو، بلکه عمه و دایی و خاله هم ببیند.