استعاره

زمین لغزنده‌ی طنز

زمین لغزنده‌ی طنز

درباره‌ی سریال‌های تلویزیون در عید نوروز – ۲ تعقیب و گریز صدا و سیما و منتقدانش که در سال ۸۸ پیش و پس از انتخابات شدت گرفته بود، در آغازین روزهای سال ۸۹ در...

مملکته داریم؟-۲

مملکته داریم؟-۲

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند که نگذارند ما بنویسیم. این چند روز می‌خواستم بنویسم: چله بزرگه تموم شد و یه زمستون سخت و سرد و سوزانی ردیف نشد...