اتوبوس

یک اتوبوس، از زندگی پیشتر

یک اتوبوس، از زندگی پیشتر

راننده که طاقتش طاق شد، مسافران را تهدید کرد که «حالا از این به بعد قانون را رعایت می‌کنم که بفهمید یعنی چه!»