آواز زنان

سرگشته چون گردون شدم

سپیده رییس سادات شاید از اولین خوانندگان زن در ایران باشد که پس از انقلاب اسلامی صدایش، بطور رسمی منتشر شد. با او درباره موسیقی مهاجرت گفت‌وگو کرده‌ام.

زنی شبیه فردوسی

فردوسی در حق فرهنگ ایران پدری کرد و سیما بینا در حق موسیقی ایران مادری.
یکی تخم سخن را پراکند و داستان‌های ایران زمین را در شاهنامه‌اش به یادگار گذاشت و دیگری تخم نغمه‌های قومی و محلی سرزمینش را.